top of page
DECOR Solar Gel Deep Cycle Battery

باتری ژل خورشیدی از ژل به عنوان الکترولیت به جای اسید مایع استفاده می کند. ژل معمولاً با پراکندگی همگن سیلیس تب زا در اسید سولفوریک رقیق شده تولید می شود. سیلیس پیروژنیک نوعی پودر SiO بسیار خوب پراکنده است که بیش از 10 برابر وزن خود را در مایع اسیدی جذب می کند تا ژل تولید کند. به دلیل خاصیت تیکسوتروپیک ژل، آگلومراها خود را به عنوان شبکه ای به هم متصل می کنند که مایع را در داخل نگه می دارد و پس از یک زمان ژل شدن مشخص به ساختار ژل تبدیل می شود. باتری ژل هیچ مایعی در داخل ندارد، الکترولیت ها به شکل ژل هستند و بین صفحه مثبت و منفی داخل باتری جامد قرار می گیرند.

ژل خالص داخل

ویژگی های فنی تکنولوژی باتری ژل


• استفاده از ژل به عنوان الکترولیت


• تحمل ضخامت صفحه حیاتی نیست زیرا فشرده سازی بالای مونتاژ گروهی صفحات ضروری نیست.


• الکترولیت بیشتربرای تماس بهتر با صفحات و مواد فعال و دیواره ظروف، برای آزاد کردن گرمای داخلی و خنک کردن دمای باتری خوب است.


• استفاده از جداکننده ریز متخلخل اضافی که می تواند: الف/ کاهش دپلاریزاسیون الکترود منفی و جلوگیری از سولفاتاسیون صفحه منفی/ بدون هیچ مایعی، به طور قابل توجهی فرار حرارتی را کاهش می دهد/ کمک به جلوگیری از اتصال کوتاه با رشد دندریت بین صفحات مثبت و منفی در هنگام تخلیه عمیق


• طراحی بهتر دریچه هواکش برای کاهش میزان نشت گاز برای افزایش طول عمر باتری.

مزایای باتری ژل خورشیدی


• بدون نیاز به تعمیر و نگهداری، بدون نیاز به اضافه کردن آب


• عملکرد ایمن از آنجایی که مایع داخل آن وجود ندارد


• قابل نصب به پهلو ( وارونه توصیه نمی شود )


• عمر چرخه طولانی


• تخلیه کم خود باعث افزایش عمر مفید می شود.


• عمر طولانی در حالت آماده به کار به دلیل توانایی آن در نگه داشتن الکترولیت ها در داخل و ثابت


• عملکرد تا پایان عمر بالا و پایدار می ماند


• تحمل به سوء استفاده و گرما در حین کار، مناسب برای آب و هوای شدید

DECOR Solar Gel Deep Cycle Battery
DECOR Solar Gel Deep Cycle Battery
  • شارژ باتری فقط با آب مقطر یکی باید باتری اینورتر را فقط با آب مقطر شارژ کند. آب معمولی شیر و آب RO نباید برای شارژ استفاده شوند زیرا حاوی کثیفی و ناخالصی های دیگری هستند که می توانند عمر باتری را کاهش دهند.

  • تمیز کردن پایانه های باتری اطمینان حاصل کنید که سطح آب باتری اینورتر را هر 45 روز یکبار بررسی کنید و مطمئن شوید که سطح آب کمتر از حداقل سطح نیست.

  • همیشه باتری را در فضایی مطبوع ذخیره و نصب کنید همیشه مطمئن شوید که باتری اینورتر در مکانی باز یا هوا قرار گرفته است که گردش هوای خنک کننده طبیعی را برای مقابله با مشکل گرمایش باتری اینورتر فراهم می کند.

  • باتری اینورتر را از اشیاء اشتعال زا دور نگه دارید توصیه می شود باتری اینورتر را در مکانی امن و دور از اجسام قابل اشتعال و فرار قرار دهید که می توانند باتری اینورتر را آتش بزنند و فاجعه ایجاد کنند.

  • سطح باتری را تمیز نگه دارید این کاملاً مهم است که سطح باتری اینورتر همیشه تمیز و عاری از گرد و غبار باشد. بهترین راه برای تمیز کردن سطح باتری اینورتر استفاده از یک پارچه نخی تمیز برای پاک کردن آلودگی است.

bottom of page